Licență PlantingPuzzle Personal

1. NOTIFICARE

Acest Acord se constituie ca un angajament legal între dumneavoastră, numit în continuare Titularul Licenței, și compania GREENIMAL STUDIO S.R.L, denumită în continuare „GREENIMAL STUDIO”, care deține magazinul online www.plantingpuzzle.com, numit în continuare „Magazinul”. GREENIMAL STUDIO reglementează utilizarea documentelor ce sunt trimise pe e-mail și pot fi descărcate la achiziția proiectelor modulelor de plante, numite în continuare „Produse”. Prin achiziționarea acestora, Titularul Licenței este de acord să respecte întru-totul termenii și condițiile prezentului document, denumit în continuare „Documentul”, „Acordul” sau „Licența”.

Dacă intri în posesia acestui Acord datorită angajatorului tău, prezenta Licență împreună cu restricțiile și limitările notate în ea se aplică atât angajatorului tău cât și ție, ca reprezentant al celui dintâi. În cazul în care relația de colaborare între tine și angajator ia sfârșit, angajatorul tău poate continua să opereze sub acest acord.

În urma accesării oricărui produs Planting Puzzle, sau în urma primirii unui produs prin orice mijloace (electronice sau alt fel), accepți să te supui reglementărilor acestui acord. Odată produsul livrat, nu mai poate fi returnat. Produsele care au suferit defecțiuni sau care au fost descărcate incomplet vor fi înlocuite fără taxe adiționale.

2. ACORDAREA DREPTURILOR

Toate Produsele noastre se află sub incidența drepturilor de autor și sunt în proprietatea GREENIMAL STUDIO. Acestea sunt protejate de legile dreptului de autor naționale, tratatele internaționale în vigoare și nu pot fi copiate, modificate sau reproduse în niciun fel. Drepturile Titularului Licenței de a folosi documentația primită la achiziționarea acestora fac obiectul acestui Acord prin care i se acordă licență neexclusivă ce permite acestuia să descarce și să utilizeze modulele de plante în termenii și condițiile explicate în acest Document.

Prin acest Document, ați luat la cunoștință și sunteți de acord că prin achiziționarea unui Produs, dreptul de proprietate al acestuia nu este transferat către dumneavoastră. Cele două tipuri de licențe sunt Licența Planting Puzzle Personal, denumită în continuare “licența Personal”, și Licența Planting Puzzle Reseller, denumită în continuare “licența Reseller”.

 3. LICENȚĂ PERSONAL

 3.1 Utilizări permise

Prin obținerea unei licențe PERSONAL, veți putea folosi documentația pentru Produsul licențiat în următoarele moduri:

a) într-un singur spațiu verde, aflat la o singură adresă, pe care vreți să o decorați;

b) poate fi utilizat numai în scop personal și nu comercial. Dacă doriți să vindeți Produsul achiziționat, aveți nevoie de licența Reseller;

c) aveți posibilitatea să achiziționați un Produs cu scopul de a-l oferi gratuit (drept cadou) unui singur Beneficiar final. Titularul Licenței are obligația de a înștiința Beneficiarul final asupra prezentului Document și conținutului său. Beneficiarul final trebuie să fie de acord cu prevederile acestui Document, iar în momentul acceptării Produsului devine direct răspunzător în respectarea acestui Acord;

d) proiectul modular de grădină poate fi folosit în amenajarea unui spațiu în mod repetat, atât timp cât este folosit la aceeași adresă, pe același teren, deținut de același proprietar;

e) este permisă folosirea în amenajare a unui Produs în alăturare cu alte Produse achiziționate din Magazin, sau prin incorporare într-un aranjament mai mare cu alte plante existente pe teren, ori achiziționate separat față de planurile de plantare primite în urma descărcării Produselor;

f) este permisă modificarea minoră a unui proiect modular de grădină (achiziționarea și plantarea unor specii de dimensiuni diferite față de cele recomandate în planul de plantare; modificarea distanțelor dintre plante la momentul plantării în funcție de dimensiunile acestora la achiziție; înlocuirea unor specii de plante cu altele cu cerințe și calități asemănătoare care fac parte din același gen);

g) este permisă publicarea pe rețelele de socializare sau în alte medii online doar a simulării Produsului achiziționat (care de altfel apare și în Magazin). Orice publicare a simulării trebuie să fie însoțită de numele site-ului plantingpuzzle.com.

3.2 Utilizări interzise și obligațiile Titularului Licenței

Obținerea unui Produs cu licentă Personal implică următoarele interdicții:

a) vânzarea sau redistribuirea documentației pe care o primește Titularul Licenței în urma achiziționării modulelor de plante de pe websiteul plantingpuzzle.com, individual sau în calup, este strict interzisă. Dacă doriți să vindeți Produsul achiziționat, aveți nevoie de licența Reseller;

b) nu aveți dreptul de a publica online, fie pe websiteuri, fie pe profilele ori paginile de social media, documentația pe care o primiți odată cu achiziționarea modulelor de plante. Documentația nu poate fi distribuită, afișată, comunicată sau transmisă public sau privat niciunei persoane sau entități, nu poate fi publicată sau oferită gratuit sau contra cost în nicio publicație tipărită sau online, și în niciun alt mediu online sau fizic. Singura parte a documentației ce poate fi transmisă public sau privat sunt simulările modulelor care apar și în Magazin, și doar cu menționarea numelui siteului plantingpuzzle.com;

c) nu poate fi folosit în aplicații software sau în produse asemănătoare unde au rolul fie de decorare fie reprezintă elementul principal al produsului – produsul derivă din documentația noastră;

d) nu poate fi folosit în orice mod care ar putea afecta reputația GREENIMAL STUDIO S.R.L;

e) nu poate fi folosit ca parte a unui nume comercial, marcă înregistrată sau identitate vizuală;

f) modificarea Produselor prin înlocuirea plantelor notate în planurile de plantare cu alte plante din alt gen, sau asocierea plantelor dintr-un proiect modular cu altele necompatibile tehnic și/sau vizual;

g) este interzisă extragerea și/sau multiplicarea informației cuprinse în documentația primită în urma achiziționării unui Produs;

h) Titularul Licenței, Beneficiarul final, executantul amenajării sau un terț nu poate pretinde drepturi de autor, să își însușească în orice fel merite de creație asupra Produsului sau să iși asocieze imaginea cu Produsul, decât dacă încheie un acord scris cu GREENIMAL STUDIO SRL.

4. ALTE LIMITĂRI

a) în urma achiziționării modului de plante, aveți o limită de 2 (două) download-uri ale fișierelor care conțin documentația;

b) link-ul de download expiră în termen de 30 de zile de la data achiziționării.

5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND DREPTURILE

Dacă se va considera necesar, GREENIMAL STUDIO S.R.L, poate solicita Titularului Licenței prezentarea Licenței spre verificare cât și alte documente ce pot demonstra veridicitatea achiziției unui Produs și folosirea sa în termenii menționați în prezentul document. Se aplică atât în cazul în care ați achiziționat direct Produsul din Magazin, dar și dacă ați primit un Produs de la un terț.

De asemenea, anumite module de plante pot fi obiectul unor drepturi de autor suplimentare, drepturi de proprietate, pot reprezenta mărci comerciale și, prin urmare, pot necesita acordul unei părți terțe sau a unei alte licențe pentru aceste drepturi. GREENIMAL STUDIO S.R.L. nu reprezintă și nu face niciun fel de garanții legate de cele mai sus menționate, precum și faptul că nu le asigură implicit. Este responsabilitatea Titularului Licenței să se asigure că deține toate drepturile necesare, aprobările și licențele de utilizare a Modulelor de plante.

Produsele trebuie sa fie folosite numai în scopuri de bună credință. Nu pot fi folosite în legătură cu subiecte defăimătoare, obscene, malițioase ori sensibile.

6. REZILIEREA

Acest Acord este reziliat automat, fără preaviz, în cazul în care nu veți respecta vreuna dintre dispozițiile sale. În același timp, dacă Dumneavoastră vreți să reziliați Acordul, veți distruge toată documentația Produselor achiziționate, alături de toate copiile sale. De asemenea, rezilierea prezentului Acord nu afectează în niciun fel interdicțiile menționare la capitolul 3.2, și nici obligațiile de plată existente.

Plantează azi ca să te bucuri mâine!